Οι δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσετε στα νήπια

Νήπια: Αυτές είναι οι δεξιότητες που θα ήταν καλό να καλλιεργήσετε...