Μεγάλη κομπίνα: Έκλεβε τις αμοιβές από τα εξωτερικά ιατρεία

Υπάλληλος του ΠΑΓΝΗ τσέπωνε μέρος της αμοιβής γιατρών που εξέταζαν ασθενείς...