Ανοίγουν οι εκκλησίες για λειτουργίες και τελετές

Εκκλησίες ανοιχτές: Σήμερα θα δημοσιοποιηθεί η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών...