88 ιατρικές σχολές ένοχες για διακρίσεις – Απέρριπταν στις εισαγωγικές τις γυναίκες

Ούτε μία, ούτε δύο αλλά 81 πανεπιστημιακές ιατρικές σχολές, δημόσιες και...