Έγγραφες δεσμεύσεις για προγράμματα θα ζητά το ΔΝΤ

Έγγραφες δεσμεύσεις θα ζητά πλέον το ΔΝΤ για να εκπονήσει προγράμματα...