Δ. Αβραμόπουλος: «Το ευρωπαϊκό όραμα σταδιακά φθίνει»

Με σαφήνεια και πληρότητα ο Επίτροπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση...