Αγρότες ..hi tech - Καινοτομία της Περιφέρειας και του Πανεπιστημίου Κρήτης

Εφαρμογή για αγρότες: Η εφαρμογή θα διευρύνει το καλάθι των κρητικών...