Ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα των εφαρμογών του Taxisnet

Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, ενόψει ολοκλήρωσης των...