Έκδοση και χρήση του ηλεκτρονικού παραβόλου- Πώς γίνεται

Ανάσα για τους πολίτες είναι η επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους, τα...