Πανηγυρισμοί και δυσπιστία

Η «καθαρή έξοδος» δεν προκάλεσε στο εξωτερικό τους πανηγυρισμούς που θα...