Πάλι ασάφειες με τα «μπλοκάκια»

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας: Για όποιον έχει μπλοκάκι σε δύο...