Πώς η πολλή δουλειά προκαλεί διαβήτη

Η πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα δουλειά αυξάνει τον κίνδυνο διαβήτη...