Μεταφορικά εισιτήρια σε 15.000 νέους Ευρωπαίους

Το DiscoverEU, θα προσφέρει σε 15.000 νέους Ευρωπαίους ηλικίας 18 ετών,...