Διπλώματα οδήγησης: Επανέρχεται το παλαιό σύστημα εξετάσεων

Διπλώματα οδήγησης 2019 εξετάσεις: Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ουσιαστικοί έλεγχοι για την...