Η Ζωή θα έριχνε το καθεστώς, αλλά σκέφτηκε να διορίσει πρώτα…

Δύο άτομα διόρισε στο γραφείο της, ως πρώην πρόεδρος της βουλής,...