Ο Δήμος αρχίζει να “πειράζει” τα κέρματα της Φοντάνα ντι Τρέβι

Τα κέρματα που πετούν οι τουρίστες στη Φοντάνα ντι Τρέβι της...