Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Δήμος Ηρακλείου κακοκαιρία: Το δημοτικό συμβούλιο του Ηρακλείου Αττικής αποφάσισε να...