“Δε διατρέχουν κανένα κίνδυνο υγείας οι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών”

Οι συγκεντρωτικές μετρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές, για την ποιότητα του αέρα,...