Τροποποιητικές δηλώσεις & Πρόστιμο: Τι αλλάζει

Εγκύκλιο για  τις τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων...