Υπόθεση φρίκης: Δηλητηρίαζε αστέγους και βιντεοσκοπούσε τον πόνο τους

Δηλητηρίαζε αστέγους: Μετά την κατανάλωσή του, τα θύματα εμφάνιζαν συμπτώματα παρόμοια με αυτά...