Κοινωνικός τουρισμός 2020: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους 300.000 δικαιούχους

Κοινωνικός Τουρισμός 2020 δικαιούχοι: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των Δικαιούχων-Ωφελουμένων και...