Ασύλληπτη αύξηση διαζυγίων σε 1 χρόνο - Στα πόσα χρόνια χωρίζουν οι Έλληνες

Διαζύγια Ελλάδα ποσοστά: Η αναλογία γάμων και διαζυγίων ανά 1.000 κατοίκους...