Διαβήτης τύπου 1 σε νεαρή ηλικία

Οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 1 σε νεαρή ηλικία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών...