Δες εδώ: Πόση ώρα δικαιούται διάλειμμα ο εργαζόμενος

Πόσο διάλειμμα δικαιούμαι: Η λήψη διαλείμματος έχει ως θεμελιώδη στόχο...