Για ποιον λόγο οδηγούν στην αριστερή λωρίδα σε κάποια μέρη του κόσμου;

Η έλλειψη ενιαίας πλευράς κίνησης των οχημάτων στο δρόμο σε παγκόσμιο...