ΔΕΗ: 89 προσλήψεις σε 24 περιοχές

ΔΕΗ προσλήψεις 2020: Η ΔΕΗ προχωρά στην πρόσληψη 89 ατόμων με...