“Πολύ πιθανό η Ελλάδα να έρθει αντιμέτωπη με νέο μνημόνιο”

Η Citi σε νέα έκθεσή της για τις παγκόσμιες προοπτικές σημειώνει...