Αθήνα

°C

Τρίτη

13

Απριλίου 2021

Business Europe: Οι προτάσεις για μεταρρυθμίσεις δεν ικανοποιούνται ικανοποιητικά

«H Ευρώπη υστερεί στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, λόγω της εθνικής περιχαράκωσης...