Ένοχη για φοροδιαφυγή η Bar Refaeli

Bar Refaeli φοροδιαφυγή: Με καταδικαστική απόφαση εις βάρος της Bar Refaeli...