Αυθαίρετα: Μόνιμη ρύθμιση και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Αυθαίρετα παράταση: Παρέμβαση μόνιμου χαρακτήρα για τα αυθαίρετα ετοιμάζει το υπουργείο...