Μέχρι πότε ισχύει ο δακτύλιος

Αθήνα – δακτύλιος: Μέχρι πότε ισχύει ο δακτύλιος στο κέντρο της...