Μια πολύ μεγάλη προσφορά στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών

Με μία μεγάλη προσφορά τροφίμων ενισχύεται ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών του δήμου...