Αξιολογώντας το αστικό πράσινο στην Ελλάδα

Μέσα από την καινοτόμο εφαρμογή WWF GreenSpaces, 9.000 πολίτες έχουν αξιολογήσει...