Αμοιβαία άρση κυρώσεων για ΗΠΑ – Τουρκία

Η τουρκική και η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησαν σήμερα σε άρση κυρώσεων...