Διόρθωση στους Φιλίππους

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την ανορθογραφία στην επιγραφή κατά...