«Ουδετερόθρησκα» απολυτήρια Λυκείου - Δεν θα αναγράφεται το θρήσκευμα

Απολυτήριο Λυκείου 2019: Απολυτήριοι τίτλοι χωρίς αναγραφή θρησκεύματος και με αναφορά...