Μεγάλη απάτη με εργολάβο - Τσέπωνε τις προκαταβολές και γινόταν καπνός

Εργολάβος στην Κρήτη αναλάμβανε οικοδομικές εργασίες, τσέπωνε την προκαταβολή και γινόταν...