Καινοτόμο αντισυλληπτικό χάπι που θα λαμβάνεται μία φορά τον μήνα δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ

Αντισυλληπτικά μια φορά τον μήνα: Το πρώτο μηνιαίο αντισυλληπτικό χάπι δοκιμάστηκε...