Παράταση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των υφιστάμενων δομών αστέγων στην Αττική

Δομές αστέγων: «Οι νέες συνθήκες, που δημιουργούνται από την πανδημία  του...