Νέα προγράμματα απασχόλησης για 12.000 ανέργους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

Προγράμματα ανέργων ΟΑΕΔ 2020: Δύο νέα προγράμματα με στόχο την οικονομική...