Δύο νέα καινοτόμα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη άνεργων έως 29...