Σε ισχύ από σήμερα το νέο όριο στις ανέπαφες συναλλαγές

Ανέπαφες συναλλαγές όριο: Όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ορίου ποσού, πραγματοποιούνται ανέπαφα...