Αγνοήστε οφειλές που εμφανίζονται στο Τaxisnet εάν έχετε πληρώσει

AAΔΕ: Μπέρδεμα επικρατεί σχετικά με τις ανεξόφλητες οφειλές στους προσωπικούς τους λογαριασμούς...