Επιθεωρώντας την… «Αγία Σοφία»

«Επιθεωρώντας» το εργοτάξιο του νέου γηπέδου της Ένωσης επέλεξε να περάσει...