24 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Αθηναίων για την αναβάθμιση πεζοδρομίων και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες

Δήμος Αθηναίων: Ένα πολύ μεγάλο έργο που αλλάζει όψη στις γειτονιές...