Συνταγματική αναθεώρηση: Ποια άρθρα κρίθηκαν αναθεωρητέα και ποια όχι

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μεταξύ...