Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων

Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων - παράταση: Η απόφαση για την παράταση ελήφθη...