Πώς θα επιδοτηθεί η εργασία μειωμένου ωραρίου - Παραδείγματα

Αναστολές συμβάσεων εργασίας - μέχρι πότε: Το ποσοστό αναπλήρωσης του εισοδήματος...