Πολιτική βούληση για ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου-Αιγύπτου

Κύπρος Ελλάδα - Αίγυπτος: «Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε και ακόμα...