Ενισχύσεις 500 εκατ. ευρώ για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Την κινητοποίηση επενδύσεων σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για...